איזה יומן יש לילד/ה שלי? כתבת צרכנות

"בדיקת יומנים" בחינוך הממלכתי דתי:
מדי שנה בתחילת שנת הלימודים, מתבקשים אנו לרכוש במרוכז יומן לילדינו היקרים. רכישה זו אינה תלויה במשרד החינוך אלא בהחלטת כל בי"ס ובי"ס בשטח. מתוך כמה סוגי יומנים משווקים, בדקנו שלושה המיועדים לבתי הספר הממלכתיים דתיים ומשווקים למוסדות אלו. ראוי כי אנו כהורים, נשים לב לתכני הלימוד של ילדינו. הדברים נכתבו בשנת תש"ע. נשמח להערות ועידכונים.