הלכה ושירות צבאי-תוכן העניינים

 

 

 

הקדמות: ד"ר יחזקאל כהן, טובה אילן

9

אל המורה – מבוא

17

שבת בג’יפ הסיור

27

הדרך הביתה – כניסת שבת

37

מש"ק מבצעים בתורנות שבת

41

היתר נסיעה בשבת

51

תפילה בעת אימון צבאי

59

כשרות במוצב

65

צום ט’ באב

71

"שתו לי את הקסדה" – יחס לרכוש צבאי

77

מסיבה פלוגתית

81

ערב סגל – הווי צבאי

87

יחסים בין אדם לפקודו

95

הצעות לדרכי הפעלה – סימא גרינבוים

103