תקציר ההפרדה המגדרית בחמ”ד היסודי

ההפרדה המגדרית בחמ”ד היסודי: השלכות חברתיות ותוצאות חינוכיות החלק הראשון בחיבור זה בוחן את ההשלכות החברתיות והתוצאות החינוכיות של ההפרדה המגדרית בחמ”ד היסודי. בפרק הראשון: הפרדה מגדרית בחמ”ד היסודי – מגמות מרכזיות הצגנו נתוני רקע אודות התרחבות ההפרדה המגדרית בחמ”ד היסודי בעשור וחצי האחרונים. הניתוח שערכנו התבסס על הבחנה בין מוסדות מעורבים ומוסדות נפרדים ברמת […]

עיקרי המחקר אומתו ע”י מחקר של בנק ישראל

להורדת קובץ המחקר לחצו כאן: בנק ישראל מחקר על הפרדה מתוך המבוא למחקר: “…במסגרת מאבקם בתהליך ההפרדה המגדרית בקרב בתי הספר הממלכתיים-דתיים פרסמה תנועת “נאמני תורה ועבודה” סקירה על מצב ההפרדה המגדרית בחינוך הממלכתי-דתי (פינקלשטיין, 2014). בעבודתם נמצא כי בשנים 2013-2000 עלה שיעור הלומדים בכיתות נפרדות בחינוך היסודי הממל -כתי דתי, וכי בבתי- ספר נפרדים לומדות […]

תוכן המחקר- ההפרדה המגדרית בחמ”ד: מגמות, היבטים תקציביים ואקלים חברתי

מבוא נושא ההפרדה המגדרית בבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי-הדתי (חמ”ד) זכה לדיון ציבורי בשנים האחרונות בעקבות פרשיות אחדות בבתי ספר שבהם התגלעה מחלוקת בנושא זה. בעקבות הדיון הציבורי הקים מִנהל החמ”ד ועדה שהגישה לאחרונה מסקנות שאמורות להתוות לראשונה מדיניות מכוונת של מִנהל החמ”ד בנושא. על פי המסקנות, שאושרו על ידי מִנהל החמ”ד, בכל בתי הספר […]

תקציר המחקר: ההפרדה המגדרית בחמ”ד: מגמות, היבטים תקציביים ואקלים חברתי

בפרק הראשון של חלק זה מוצגים נתונים ראשוניים על ההפרדה והעירוב המגדריים בבתי הספר היסודיים בחמ”ד בין השנים 2013-2000. הממצאים מלמדים על מהלך הדרגתי של הפרדת כיתות: בשנת 2000 למדו 40% מהתלמידים בחינוך היסודי בחמ”ד בכיתות נפרדות, ולעומתם 60% למדו בכיתות מעורבות. בשנת 2013 למדו 57% מהתלמידים בכיתות נפרדות, לעומת 43% בכיתות מעורבות. לעומת זאת, […]