הקדמה על החוברת חברה שלמה

לאורך שנים רבות, התמקד העיסוק בהתנהגות הרצויה על פי התורה בעיקר באדם הפרטי ובדרכו האישית ובקהילה היהודית במובן המצומצם של המילה. במרכז הדברים עמד האדם המתמודד עם נבכי החיים, וההלכה נתנה מענה לדילמות שהתעוררו בצמתים שונים בתוכם. ניקח לדוגמה את הלכות שבת: מושא הדיון בהן הוא הפרט – מטבחו, שולחנו, עבודתו ואף קהילתו, אולם שאלות […]

על מקומה של הצניעות-העמדה האוסרנית

על מקומה של הצניעות: כאמור בראש הדברים, שאלת מימוש הצניעות בחברה הינה שאלה עקרונית בסיסית בדבר דרישותיה וציפיותיה של התורה מאיתנו, וככזו, היא אינה נוגעת לנוער בלבד, כפי שלרוב נוהגים להתייחס אליה. התנהלותה של חברת בני הנעורים בתחום זה אמורה להיגזר מהתנהלותה הכללית של החברה, וביחס אליה עלינו לברר את חזונה של התורה. בצמצום השאלה […]

עמדת הבדיעבד

תיאור: מרבית רבני הציונות הדתית מביטים על החברה המעורבת בתנועות הנוער בהשלמה. לטענתם, קיומה של חברה מעורבת אינו המצב הרצוי והראוי על פי התורה, אך בתנאים הקיימים לא ניתן להשיג הכל, וכדי למשוך את הנוער לערכים ולעשייה בתנועת הנוער ולא למקומות שליליים – יש להתפשר על חברה מעורבת בשעה זו, שהיא מעין שעת הדחק. דוגמה […]

עמדת החברה הצנועה המעורבת לכתחילה

עמדת החברה הצנועה המעורבת לכתחילה: לאורך החוברת כולה ותוך כדי הצגת התפיסות המנוגדות לה נכתבו דברי הביקורת על המבקשים לקבוע כי דרכה של תורה היא ההפרדה המוחלטת בין נשים וגברים, ולא חיים בצניעות בחברה מעורבת. נטען כי למעשה אין מקור לקביעה זו, והמקורות עליהם מתבססים אינם עומדים במבחן הנדרש כדי לראות בהם את יסודותיה של תורה. אולם […]

סיכום: חברה שלמה

חוברת זו עסקה בפירוט בשאלת התנהלותה של החברה מבחינת אחת השאלות הטורדות את מנוחתם של רבים בשנים האחרונות – שאלת העירוב בין בנים ובנות במסגרת החברתית, לאור מקומה של הצניעות והלכותיה ביהדות. הנושא טורד רבים, נידון במסגרות רבות, ולא תמיד יש לכך השלכות חיוביות. פעמים אף שהעיסוק המוגבר בנושאי צניעות על כל צעד ושעל מהווה גם הוא […]

מערך הדרכה / מיכל אפרתי-המבדיל בין קודש לחול?!

המבדיל בין קודש לחול!? מטרות: א. החניכים יכירו את הגישות השונות הקיימות ביחס לעולם החול וידונו בהן. ב. (הכרת המושג ‘דרך ארץ’. הפעולה ניתנת להיעשות גם ללא חלק זה, לפי שיקול המדריך) ציוד: תפאורה – כיסאות מסודרים במעגל. על אחד הקירות לוח עם טבלה, שעל עמודה אחת שלה כתוב ‘קודש’ ועל העמודה השנייה כתוב ‘חול’. […]

מערך הדרכה / מיכל אפרתי-והצנע לכת

והצנע לכת מטרות: א.     החניכים יבינו שהמושג ‘צניעות’ הוא מושג רחב, הכולל בתוכו תחומים שונים, שאחד מהם הוא הצניעות בין המינים. ב.       החניכים יבינו שאסור להתרכז רק בתחום המיני ולשכוח את התחומים השונים, כפי שקורה לא פעם בחברה שלנו, אך אסור גם לזלזל בו, משום שהוא מאפשר לנו לחיות בחברה מעורבת ברוח התורה והמוסר. ג.       החניכים ישליכו את המסקנות […]

מערך הדרכה / מיכל אפרתי-כן לחברה מעורבת

כן לחברה מעורבת. למה? מטרות הפעולה: הבנת  החשיבות של החיים בחברה מעורבת. הבנה שהפרדה יוצרת הדרה של הנשים מהמרחב הציבורי, הדרה שמובילה להפיכת האישה לחפץ. הבנה שחברה בריאה היא חברה שמאפשרת לכל חבריה לבוא לידי ביטוי. הבנה שהחיים בחברה מעורבת מחייבים הקפדה יתרה על כללי הצניעות, כדי להישמר ממתירנות יתר. תפאורה- על קירות החדר תלויות […]

תגובות וביקורות על החוברת: חברה שלמה

לא אקטואלי /עדי ארבל, מקור ראשון- 6.5.11 בשנים האחרונות נראה כי הדתיים הנורמליים (כהגדרתו של המחוקק אורבך) החליטו לקום מהכורסא ולהשיב מלחמה כנגד מגמות של גלישה דתית למחוזות סמי-חרדיים או ניאו-רפורמיים… קדימה בני עקיבא …סימן נוסף לתופעת המתינות הדתית האקטיביסטית הוא פרסומה של החוברת ‘חברה שלמה: על חברה מעורבת לכתחילה’ מאת הרב יובל שרלו ורן […]