The Chosen People/ English Description

  "The Chosen People" How Jewish Law relates to the non-Jew Rabbi Dr. David Ben Zazon Including an Educational Program for Youth Leaders By Eyal Berger .The concept of "the Chosen People" is one of the fundamental beliefs in Judaism ?What is the significance for Jews to believe that we are God's Chosen People How […]

פעולה 2 "מה העבודה הזאת לכם"?

  "ערך אינו קובע יהודיות. סמל- כן", כך כתב בארי צימרמן בספרו "המ"ם הסופית של אלוהים"[1]. בחינה רוחבית- היסטורית של היהדות אכן מראה שהיהדות היא רחבת היקף בערכים שהיא מכילה. בכל דור מועלה על נס ערך כלשהו בעוד האחרים מודחקים לשוליים. כאן ניווכח למשל [A1] לפני כשני דורות בלבד, ייחסה התנועה הציונית ובכללה גם הציונות הדתית […]

פעולה 3 "מה תעשה כשתהיה גדול?"

  בפעולה זו נדון בערכה  של עבודה יצרנית בימינו, והאם ניתן בכלל  לדבר על ערך של עבודה יצרנית בעידן פוסט-תעשייתי, שבו תהליך הייצור מאבד ממרכזיותו. הנושא הזה מעלה סימני שאלה בימים אלה יותר מאשר בימי ראשית הציונות. קשה לתרגם  לדורנו את התלהבותם של החלוצים, שרצו להסיר מעליהם את אבק הגלות ולהתמסר לבנייתה של הארץ. עם […]

פעולה 4 "הישן יתחדש והחדש יתקדש"

  "הישן יתחדש והחדש יתקדש" מ'תורה ומלאכה' ל'תורה ועבודה' – מיצירה ליצירת עולם מתוקן יחידה זו עוסקת ביסוד המרד והמהפכה המצוי במשנת 'תורה ועבודה'.   אנו רגילים לתפוס את המציאות שאנו נולדים לתוכה כמובנת מאליה, כאילו הייתה חלק מעולמנו מימים ימימה. זהו אחד הגורמים המקשים על מהפכנים: העתיד המיוחל נראה לוט בערפל, לעומת ההווה, שנדמה […]

Why work? /English Description

"Why work" Most of those who identify themselves in the national-religious camp generally live according to the principle of dividing their time between Torah study and productive labor.  This calls for some discussion: Is this done because of an ideal, or is it because labor is necessary to survive in our society?  What is the […]

הקדמה על החוברת חברה שלמה

לאורך שנים רבות, התמקד העיסוק בהתנהגות הרצויה על פי התורה בעיקר באדם הפרטי ובדרכו האישית ובקהילה היהודית במובן המצומצם של המילה. במרכז הדברים עמד האדם המתמודד עם נבכי החיים, וההלכה נתנה מענה לדילמות שהתעוררו בצמתים שונים בתוכם. ניקח לדוגמה את הלכות שבת: מושא הדיון בהן הוא הפרט – מטבחו, שולחנו, עבודתו ואף קהילתו, אולם שאלות […]

על מקומה של הצניעות-העמדה האוסרנית

על מקומה של הצניעות: כאמור בראש הדברים, שאלת מימוש הצניעות בחברה הינה שאלה עקרונית בסיסית בדבר דרישותיה וציפיותיה של התורה מאיתנו, וככזו, היא אינה נוגעת לנוער בלבד, כפי שלרוב נוהגים להתייחס אליה. התנהלותה של חברת בני הנעורים בתחום זה אמורה להיגזר מהתנהלותה הכללית של החברה, וביחס אליה עלינו לברר את חזונה של התורה. בצמצום השאלה […]

עמדת הבדיעבד

תיאור: מרבית רבני הציונות הדתית מביטים על החברה המעורבת בתנועות הנוער בהשלמה. לטענתם, קיומה של חברה מעורבת אינו המצב הרצוי והראוי על פי התורה, אך בתנאים הקיימים לא ניתן להשיג הכל, וכדי למשוך את הנוער לערכים ולעשייה בתנועת הנוער ולא למקומות שליליים – יש להתפשר על חברה מעורבת בשעה זו, שהיא מעין שעת הדחק. דוגמה […]

עמדת החברה הצנועה המעורבת לכתחילה

עמדת החברה הצנועה המעורבת לכתחילה: לאורך החוברת כולה ותוך כדי הצגת התפיסות המנוגדות לה נכתבו דברי הביקורת על המבקשים לקבוע כי דרכה של תורה היא ההפרדה המוחלטת בין נשים וגברים, ולא חיים בצניעות בחברה מעורבת. נטען כי למעשה אין מקור לקביעה זו, והמקורות עליהם מתבססים אינם עומדים במבחן הנדרש כדי לראות בהם את יסודותיה של תורה. אולם […]

סיכום: חברה שלמה

חוברת זו עסקה בפירוט בשאלת התנהלותה של החברה מבחינת אחת השאלות הטורדות את מנוחתם של רבים בשנים האחרונות – שאלת העירוב בין בנים ובנות במסגרת החברתית, לאור מקומה של הצניעות והלכותיה ביהדות. הנושא טורד רבים, נידון במסגרות רבות, ולא תמיד יש לכך השלכות חיוביות. פעמים אף שהעיסוק המוגבר בנושאי צניעות על כל צעד ושעל מהווה גם הוא […]

מערך הדרכה / מיכל אפרתי-כן לחברה מעורבת

כן לחברה מעורבת. למה? מטרות הפעולה: הבנת  החשיבות של החיים בחברה מעורבת. הבנה שהפרדה יוצרת הדרה של הנשים מהמרחב הציבורי, הדרה שמובילה להפיכת האישה לחפץ. הבנה שחברה בריאה היא חברה שמאפשרת לכל חבריה לבוא לידי ביטוי. הבנה שהחיים בחברה מעורבת מחייבים הקפדה יתרה על כללי הצניעות, כדי להישמר ממתירנות יתר. תפאורה- על קירות החדר תלויות […]

תגובות וביקורות על החוברת: חברה שלמה

לא אקטואלי /עדי ארבל, מקור ראשון- 6.5.11 בשנים האחרונות נראה כי הדתיים הנורמליים (כהגדרתו של המחוקק אורבך) החליטו לקום מהכורסא ולהשיב מלחמה כנגד מגמות של גלישה דתית למחוזות סמי-חרדיים או ניאו-רפורמיים… קדימה בני עקיבא …סימן נוסף לתופעת המתינות הדתית האקטיביסטית הוא פרסומה של החוברת 'חברה שלמה: על חברה מעורבת לכתחילה' מאת הרב יובל שרלו ורן […]

על סמכות חכמים ואחריות אישית – החלק העיוני

    הקדמה 5 פרק ראשון: מבוא רעיוני א. נקודת המוצא: האדם הנברא בצלם 6 ב. הידרדרות מוסרית של החברה האנושית 7 ג. בחירת אברהם ויצירת הברית 8 פרק שני: בית הדין הגדול והסמכות המוסדית של ההלכה א. מסורת 10 ב. חכמה 11 ג. אחידות ההלכה 12 ד. שילוב הגישות 13 פרק שלישי: היחיד מול הסמכות המרכזית א. משמעותה של משנת הוריות 17 […]

מערך הדרכה / ענת שפירא-האם צריך רב?

יחידת פתיחה: האם צריך רב? מטרות: יחידה זו מהווה פתיחה למערך ההדרכה כולו. מטרתה לעורר דיון בנושא האחריות האישית אל מול סמכות החכמים, ולהציג את הדעות השונות העולות בנושא. פעולה זו יכולה לשמש הן כיחידה בפני עצמה והן כחלק מיחידה מספר 1. אפשרות ראשונה: נציג לחניכים דוגמאות של שו"ת סלולרי  ונדון: מה תפקידו של השו"ת? האם השו"ת מהווה […]

מערך הדרכה / ענת שפירא-מקור וסמכות ההלכה

יחידה מספר 1: מקור וסמכות ההלכה מטרות: ביחידה זו ננסה לברר: מהי הלכה, ומה מקור סמכותה? מה מעמדו של הרב? האם יש מקום למחלוקת בהלכה, או האם היא מציגה עמדות חד משמעיות? מבנה היחידה: שלב א' – פתיחה – אני מאמין ברב? שלב ב'- מהי הלכה ומה מקור סמכותה? – לימוד משותף שלב ג'- תפקידה של המחלוקת: אלו ואלו דברי […]