שבת פרשת מצורע

שבת עיון משותפת עם ארגון "והגדת – עזרה מגד" בנושא: גמילות חסדים – הרעיון והמעשה בזמנינו בשבת פרשת מצורע, ו – ז בניסן, תשס"ה, (15 – 16 אפריל, 2005), במלון נוה אילן. בהשתתפות: ד"ר יעקב עזרא, מייסד העמותה "והגדת ועזרה מגד" פרופ. מיכאל נוהראי, אוניברסיטה בר-אילן ד"ר אלן יורק, בה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטה בר אילן

סדרת ערבי עיון: ההלכה והאדם המודרני

נאמני תורה ועבודה מתכבדת להזמין את הציבור הרחב לסדרת ערבי עיון חדשה: להלן מועדי ערבי העיון: כ"ה סיוון (14.06.04) הרב יואל בן נון "הלכות דרכים" ב' תמוז (21.06.04) פרופ' בנימין איש שלום "הגיור- האתגר המרכזי של הציונות כיום" ט' תמוז (28.06.04) הגב' חנה קהת "מעמד האישה בהלכה בעידן של תמורות" ט"ז תמוז (05.07.04) הרב פרופ' […]