החינוך הדתי על פי ניתוח תוצאות מבחני הפיזה של שנת 2018

פערי הנתונים הנ"ל וההבדלים החדים בין ההצלחה של בנות החינוך הדתי בגיל מוקדם לבין הירידה שמתבצעת אח"כ, מחזקים את ההבנה שקיימת הסללה במערכת חינוך הבנות בחברה הדתית. כאשר בנות לומדות במוסד עצמאי שיש בו רק בנות והמורים מלמדים רק בנות, ההסללה אשר מילא כבר קיימת בחברה הכללית, עלולה להתגבר ולהוריד עוד את כלל הציפיות למטה. דבר זה מחדד את האתגר הקיים בחינוך הדתי במתכונתו הקיימת. יש לציין כי בשנים האחרונות נעשה שיפור ביצירת ציפיות גבוהות יותר, אך ניכר כי הדבר מחייב עבודה רבה נוספת.