סיכום פיילוט המודל הקהילתי-דמוקרטי

כל קהילה ביישובי זבולון מעצבת את אופייה ובוחרת בהנהגה הרוחנית הנכונה לה.
הקהילה יוצאת מורווחת ביכולת שלה להיות קשובה לרחשי הציבור ובהתאמה לאופיו.
הכמות והאיכות של חיי התרבות והרוח גדלים.
חברי הקהילות יוצאים נשכרים וזוכים לתחושת שייכות ושותפות גדולה יותר.

קול קורא

 

                  

 

קול קורא למימון פעילות בנושא שירותי דת, תרבות וזהות יהודית
במועצה אזורית זבולון

 

רקע

מ.א זבולון מקדמת פיילוט בתחום תרבות יהודית. מדובר ביוזמה לקדם שירותי דת ופעילויות חברתיות – קהילתיות בנושא תרבות יהודית על כל גווניה ביישובי המועצה השונים. הדבר נעשה ע"י רב המועצה, הרב מור יוסף, בשיתוף עם תנועת נאמני תורה ועבודה המקדמת מודל קהילתי חדש לניהול שירותי הדת בישראל.

מטרת הפרויקט: להעצים את התרבות והזהות היהודית, עפ"י מסורת ישראל באופן שהקהילה והאנשים החיים בתוכה יוזמים ושותפים לפעילות המתאימה ברוחה לקהילה.

דוגמאות לנושאים אשר יקבלו תמיכה:

 • סדנת מנהיגות רוחנית לרכזי קהילות
 • סיורים בנושא מורשת ומסורת יהודית: ארכיאולוגיה, היסטוריה, מפגש עם קהלים שונים וכו'
 • מופעי מוסיקה יהודית
 • סדנת זוגיות וחינוך מזווית יהודית
 • קבלות שבת
 • חגי ישראל – טקסים ואירועים נלווים
 • מפגשים על יהדות התפוצות
 • קהילה לומדת / הרצאות בנושאי יהדות
 • מרכז פעילות, הגות ויצירה בנושא יהדות מורשת ומסורת

 

המימון

 • סה"כ המימון המגיע מהסוכנות היהודית הינו 100 אלף ₪ לכלל הישובים.
 • השימוש במימון מוגבל עד ל 30.6.15


קריטריונים לחלוקה תקציבית

המימון יחולק בין הישובים לפי מפתח:

 1. גודל הישוב
 2. מעמד סוציואקונומי של הישוב
 3. צפי משתתפים בפעילויות
 4. מאצ'ינג של הישוב מול מימון הפיילוט

המימון מותנה בבניית תוכנית עבודה שהולמת את רוח הפרויקט יחד עם רכז הפרויקט ורב המועצה.

 

נספח: נייר עמדה מפורט של הפרויקט.

 

את הבקשות יש להגיש לידי כרמי ינון, מנהל פרויקט מודל קהילתי לתרבות וזהות יהודית:   inon@ry.org.il, לשאלות ניתן לפנות בטלפון 052-3662462

כלל התמיכות יפורסמו באתר נאמני תורה ועבודה

נשמח להגשת הצעות מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מה- 28/2/15 .