כרוניקה של פמיניסטית דתייה/ רבקה לוביץ

במאמר זה תוכלו לקרוא את מסע החיים שלי שהפך אותי לפמיניסטית, ואולי יש בו כדי להעיד על התפתחותה של תודעה פמיניסטית בכלל. מאמר זה הוא פרק הקדמה מתוך הספר "מסוף העולם ועד סופו – מסע הייסורים של נשים בבית הדין הרבני".

כן, גם נשים קיבלו תורה בסיני / רבקה לוביץ

מבט מן הצד על מצוות התורה יכול לתת את הרושם שהתורה ניתנה לעם של גברים. זה לא שנשים לא עמדו בהר סיני, אלא שלפעמים נראה שלא ספרו אותן, תרתי משמע. אבל אנחנו יודעים שהכול עניין של תודעה. בדורות האחרונים נשים נוטלות חלק יותר גדול בעשייה הדתית. הן לומדות, מלמדות, כותבות ומגיעות להישגים תורניים שלא נראו בדורות קודמים. נשים מנכסות לעצמן את סיני. גם הן היו שם.

הפמיניזם הדתי בישראל – תהליכים ואתגרים בעולם הדתי בתקופתנו / רבקה לוביץ

הפמיניזם הדתי הוא מתנועות התחייה החשובות ביותר של החיים היהודיים בדור הזה, והוא האתגר הגדול ביותר של העולם הדתי בדורנו. הוא בא לתת מענה לצורך רוחני, קיומי וממשי של דור, כפי שהציונות או החסידות היו תגובה למצב היסטורי. כמו התנועות הללו, גם הפמיניזם הדתי מעלה שאלות קשות ותהיות לגבי העולם הדתי אך בכוחו גם לרומם את עולם התורה וההלכה, לגלות בה תובנות חדשות ומרעננות, להביא לתיקון עולם ולקירוב הגאולה;