מחקר: תלמידות דתיות לומדות פחות מדעים

מחקר של תנועת "נאמני תורה ועבודה" מציג תמונת מצב עגומה: אחוז התלמידות הדתיות הלומדות מדעים, נמוך משמעותית מול תלמידות בחינוך הממלכתי.

מחקר חדש של תנועת "נאמני תורה ועבודה" מגלה ממצאים מפתיעים בנוגע ללימודי המדעים בחינוך הממלכתי-דתי. על פי המחקר, שנכתב על ידי מנהל מחקר ומדיניות החינוך בתנועה, אריאל פינקלשטיין, תלמידי החמ"ד ממעטים להעמיק במקצועות מדעיים בגילאי התיכון.

מחקר: דתיים לומדים פחות מדעים

מחקר חדש של תנועת ´נאמני תורה ועבודה´ מוצא כי בעוד בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים תוצאות תלמידי החמ"ד סבירות, בתיכונים אחוז הלומדים לבגרות במקצועות מדעיים נמוך בהרבה מהאחוז המקובל בחינוך הממלכתי והערבי.

החינוך הדתי: פריחה במדעים, דשדוש באנגלית

 

 

26/11/2013

מחקר חדש: אמנם התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי הצליחו לצמצם את הפערים במבחני המיצ"ב במתמטיקה, במדעים ובעברית, אך הפערים במקצוע האנגלית התרחבו. "היחס ללימודי השפה האנגלית בציבור הדתי ובחינוך הדתי חייב לעבור שידוד מערכות רציני" 

כתבה: יותר קודש, פחות מדעים: "חרדיזציה של החינוך"

"לנו כהורים חשוב מאוד שדווקא בכיתות הנמוכות הילדים ילמדו יותר עברית וחשבון", הוסיף שמואל שטח, מנכ"ל ארגון "נאמני תורה ועבודה". "תפיסת העולם שלנו אומרת שאדם צריך להיות גם רב וגם רופא, ולצערנו אנחנו מזהים בשנים האחרונות מגמה ברורה של 'חרדיזציה' בתוכניות הלימודים".