מבוא – הפרדה מגדרית בחמ"ד היסודי

  בשלושת העשורים האחרונים אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת בחמ"ד, עם התחזקות הזרם ה'תורני' בחינוך היסודי. אחד מהדגלים המרכזיים של החינוך ה'תורני' הוא הפרדת הלימודים בחינוך הפורמאלי היסודי בין בנים ובנות, זאת על רקע המציאות בה בנים ובנות לומדים בכיתות מעורבות בממ"דים הרגילים. נתונים שפרסמה תנועת "נאמני תורה ועבודה" בעבר מלמדים כי בשני העשורים האחרונים […]

תקציר ההפרדה המגדרית בחמ"ד היסודי

ההפרדה המגדרית בחמ"ד היסודי: השלכות חברתיות ותוצאות חינוכיות החלק הראשון בחיבור זה בוחן את ההשלכות החברתיות והתוצאות החינוכיות של ההפרדה המגדרית בחמ"ד היסודי. בפרק הראשון: הפרדה מגדרית בחמ"ד היסודי – מגמות מרכזיות הצגנו נתוני רקע אודות התרחבות ההפרדה המגדרית בחמ"ד היסודי בעשור וחצי האחרונים. הניתוח שערכנו התבסס על הבחנה בין מוסדות מעורבים ומוסדות נפרדים ברמת […]