העלונים שמציגים גליונות של "דעות"

יצא לאור גיליון 68 של כתב העת דעות

יצא לאור גיליון 68 של כתב העת דעות   (אם הודעה זו מופיעה בצורה משובשת ניתן לצפות בה באתר התנועה: כאן תופיע הכתובת).       נאמני תורה ועבודה ומרכז יעקב הרצוג שמחים להודיע כי בשבועות האחרונים יצא לאור גיליון 68 של כתב העת 'דעות' להצטרפות לרשימת התפוצה על-מנת לקבל עידכון עם יציאת כל  גליון […]