תורה ועבודה 14

טבת תשמ"ז
1987
תוכן העניינים:
1. "החיטה של השמיטה כמשל"-הציבור החרדי וכפייה דתית על הכשרים-עמודים 1-4
2. "המפד"ל-האם חל שינוי אידיאולוגי?"/ד"ר יחזקאל כהן-על בדלנות והסתגרות, על שירות צבאי של תלמידי ישיבות, על שירות צבאי ושירות לאומי של בנות, רבנים ציוניים, נשים במועצה דתית, רבנות ראשית ומפד"ל כתנועה דמוקרטית-עמודים 5-8
3. "על התנדבות לשירות לאומי של בוגרות החינוך הדתי ועל שירותן הצבאי"-על גיוס בנות לצה"ל-עמודים 8-14
4. תגובות:נשים בוחרות רבנים בכפר הרא"ה, כספי התנועה הציונית ליריביה?-עמודים 15-16.
5. מן המקור-"מותר לחלוק על ראשונים"-עמודים 17-18.
6. מהנעשה בתנועה-עמוד 19.
7. "בראי העחתונות"-על התנועה בתקשורת-עמוד 20.
לקריאה לחצו כאן!

תורה ועבודה 13

ניסן תשמ"ז 1987
תוכן עניינים:
1. "פרשת פולארד-ההיבט הציוני"-על סערת יהדות ארה"ב-עמודים 1
2. "כלכלה יהודית"/ד"ר יחזקאל כהן-על החלשים ועמדה ויהדותית-עמוד 2
3. תגובות: הרבנות הראשית מתנגדת לחברותן של נשים במועצות הדתיות, ערוב הרבנות בפוליטיקה, מעמד הרבנות הראשית בציבור הדתי ציוני, החילוניים והבג"ץ-עמודים 3-4.
4. "בין קידוש ה' לחילול ה'"/ד"ר יונה בן ששון-עמודים 5-6.
5. "אל נוכח ההקצנה"/יהודה בר"ט-על גטואיזם, צניעות בדת היהודית, הקצנה ומדינת היהודים-עמודים 7-8
6. "הפחד מפני התחרדות"/אורי בר חיים-על ההקצנה בעולם הדתי-עמודים 8-9
7. "תלמידי מדרשיית נועם: חינוך מחדש בישיבות שחורות"/נורית דברת-על הקצנת הישיבה-עמודים 9-11
8. "המורה למוסיקה לעומת המורה החרדי"-על השפעת המורה בחינוך הממ"ד-עמוד 11.
9. "בל יסגר הסמינר למורים ע"ש ליפשיץ"-טענות נגד סגירת הסמינר-עמודים 11-12.
10. "הרב שך על הרבי מלובביץ' וחב"ד: "התרחקו מהם ומדומיהם"-מבט אל המחנה החרדי ואל חב"ד-עמודים 12-14
11. "תורה וציונות"-מקצת מפעולותיה של העמותה ללימודי יהדות וציונות דתית-עמוד 15-16.
12. ראיון עם יצחק פלנזר, מזכיר הקבה"ד-עמודים 16-18.
13. מהנעשה בתנועה-עמודים 18-19.
14. "בראי העיתונות"-על התנועה בתקשורת-עמוד 20.
לקריאה לחצו כאן!

תורה ועבודה 12

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 12
טבת תשמ"ז 1987
תוכן העניינים:
1. "השבת-בין דתיים לחילוניים"-על סוגיית השבת-עמודים 1-2
2. "לא זו הדרך ולא זה הסגנון"/ד"ר אביעזר וייס-על פגמיה של החברה הציונית דתית-עמודים 2-4
3. "מי יעורר את הממתינים להקצנה"/ד"ר אברהם נוריאל-על חרדים, דתיים והעולם המודרני-עמודים 4-5
4."אסור למתן את הלוחמים בהקצנה"/פרופ' שרגא ישורון-ההבדל בין תורה ועבודה ואגודת ישראל-עמוד 6
5. "השמיטה ההלכה והמציאות המשתנה"/ד"ר יחזקאל כהן-עמדה הלכתית לנוכח מציאות משתנה-עמודים 7-8.
6. ,אין לנו ברירה-אנחנו חייבים להתגונן"-הרב דניאל שילה-על שאלות בחברה הדתית לעומת החברה החרדית-עמודים 8-9.
9. "אבות נתבקשו לצאת ממופע בנותיהם בכתה ח' מפניקול באישה ערווה"-על ההקצנה הדתית בחמ"ד-עמודים 10-11.
10. "החד ממדי והרב ממדי"/ד"ר דב אברון-על הההקצנה הדתית בחמ"ד-עמוד 12.
11. "בשקט לעבר ההקצנה/דב גניחובסקי/על ההקצנה הדתית בחמ"ד-עמוד 12.
12. "ועד ה15-ארגון גג לועדי ההורים הממ"ד בירושלים-על ועדי הורים בחינוך הממ"ד-עמוד 13.
13. "מדרשיית נועם"/הרב דניאל שילה-על הקמת המדינה ויום העצמאות-עמוד 14.
14. תגובות: כן ללאה שקדיאל-עמדתנו ופעילותינו, נשים במועצות הדתיות-ההלכה בד דווקא/הרב אריה אברהם פרימר,
נסיגה במעמד האישה במפד"ל-עמודים 14-16
15. ראיון עם לאה שקדיאל-עמודים 18-19
16. "מרדכי וענונו-איזה זרם חינוכי אשם", "בין פאה לשסע", "מהלומות בירושלים בין דתיים לאומיים לחרדים על הזכות לקרוא עיתונים"- נקודות מבט למחנה החרדי-עמודים 20-21
17. מהנעשה בתנועה-עמודים 20-23.
18. "בראי העיתונות"-התנועה בתקשורת-עמודים 23-24.
לקריאה לחצו כאן!

תורה ועבודה 10

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 10
אייר תשמ"ו 1986
תוכן עניינים:
1. "על דתיים וחילוניים ועל תורה ועבודה"-ריאיון עם נשיא המדינה, מר חיים הרצוג- עמודים 1-2
2."שנת השמיטה ומשנת תורה ועבודה"/ד"ר יחזקאל כהן-על שנת השמיטה וצדק חברתי-עמודים 2-4
3. "בית ספר ממ"ד ראשון ברוח ערכי תורה ועבודה"-על ממ"ד מימון בירושלים ואגף החינוך הדתי-עמודים 4-5
4. "תגובות-פסק הלכה: אסור ללמוד בחינוך הממ"ד"-עמודים 6-7
5. החלטה של המועצה לחינוך הממ"ד: רק מי שילדיו לומדים בחינוך הממ"ד זכאי לעבוד בו"-עמוד 8
6."בכוח לא נלביש כיפה למדינה"-על החרדים ומדינת ישראל-עמודים 9-12
7." מהנעשה בתנועה"-עמודים 12-14
8. ראיון עם אל"מ ד"ר יעקב חסדאי-על יחסי דתיים חילוניים-עמודים 14-16.

לקריאה לחצו כאן!

תורה ועבודה 09

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 09
טבת תשמ"ו 1986
1. "דתיים וחילוניים-פצצת זמן"-על הסכסוך המתמשך בין הציבור הדתי לחילוני-עמודים 1-4
2. "משתמט זה מי שיכול ללכת לישיבה ובמקום זה הולך לצבא"-על לימודי קודש ביחס לגיוס לצבא-עמודים 5-7
3. "למה חתן התנ"ך לא ישרת בצה"ל-על ההבדל בין ישיבות תיכוניות לישיבות חרדיות-עמודים 8-11
4. "ישיבת מרכז הרב-בין שירות בצה"ל להלל ביום העצמאות"-על אמירת הלל ביום העצמאות-עמודים 11-12
5. "מצוות העבודה והמלאכה"/הרב שלמה גורן-על עיסוק במלאכה-עמודים 13-14
לקריאה לחצו כאן!

תורה ועבודה 08

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 08
אלול תשמ"ה 1985
תוכן העניינים:
1. "שיקום כלכלי רק על גבם של החלשים?!"-על רמת החיים של החלשים, עליית מחירים ואבטלה-עמודים 1-2
2. "הנהגה חדשה לציבור הדתי לאומי"-על אי הצטרפותו של הקבה"ד לכנסת-עמודים 2-3.
3. "התנגדות לחוק החזיר ומשמעויותיה"-על הרצון לעקור את השבת והכשרות-עמודים 3-4
4. "הסתה נגד שירות בהסדר ובצה"ל-על שירות צבאי ולימוד תורה-עמוד 5
6. "אגף החינוך הדתי וההתקפה החרדית"–על חילול זכר הנופלים ביום הזיכרון, ההקצנה הדתית במוסדטת החינוך-עמודים 6-7
7. "מחלקת על זכותן של תלמידות לשרת בצה"ל-על גיוס לבנות-עמוד 8
8. "הרב פרץ וצווחה ברחובותינו"-על המחנה החרדי והפחד מהציונות הדתית-עמודים 9-11
9. "ונשמרתם מאוד"-רשימת ארגונים חרדיים, לא ציוניים שמטרתם להציל את הנוער הדתי מ"דרך הכזב של הציונות הדתית"-עמודים 12-13
10. "מהנעשה בתנועה"-עמודים 14-15.
11. "תגובות"-עמוד 16
לקריאה לחצו כאן!

תורה ועבודה 06

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 06

סיוון תשמ"ד
1984
תוכן העניינים:
1. "לא תרצח-גם ערבי"/הרב אברהם חן-על חיי אדם-עמודים 1-11
2. "השאלה שלא נשאלה"-על ישיבת בני עקיבא בקריית שמואל-עמוד 12
3. "לקט מדברי הרב אלעזר שך"-מבט אל המחנה החרדי בנושאי: גאולה, מדינת ישראל, הציונות הדתית, ישיבות תיכוניות וישיבות הסדר, יום העצמאות כחג דתי, נגד אנשי חב"ד-עמודים 13-14
4. מהנעשה בתנועה-עמודים 15-16.

לקריאה לחצו כאן!

תורה ועבודה 05

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 05

אדר תשמ"ד
1984

תוכן העניינים:
1. "צניעות כאורח חיים"-על צניעות ורדיפת מותרות-עמודים 1-3
2. "מן המקור"-תקנות נגד מותרות-עמודים 4-5
3. "שר החינוך על אגודאיות ואגודאים בחינוך הדתי לאומי"-דברים מתוך טקס לבנייני ישיבת הקבה"ד-עמודים 7-13
4."מהנעשה בתנועה"-עמודים 14-16.

לקריאה לחצו כאן!

תורה ועבודה 04

 

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 04

חשוון תשמ"ג
1984

תוכן העניינים:
1. "תחומים של יחד שהוזנחו"-התחום החברתי ערכי של שיוויוניות ושיבת ציון-עמודים 1-2
2. "הוכח תוכיח"-חובת העימות עם השליליות בחברה הכללית-היחס למחללי שבת-עמודים 2-5
3. "נשים פסולות להנהגה?"-על מנהיגות נשית-עמודים 6-8
4. "על הרוצים לכפות הפרדה בין בנים לבנות בחינוך הדתי"-על סוגיית ההפרדה בממ"ד-עמודים 9-12
5. "על יתרונותיו של החינוך המעורב"/הרב יואל קוטנר-עמודים 12-14
6. מהנעשה בתנועה-עמודים 15-18

לקריאה לחצו כאן!

תורה ועבודה 03

 

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 03

תמוז תשמ"ג
1983

תוכן העניינים:
1. "מה קורה בישיבות תיכוניות?"-על יסודות הציבור הדתי לאומי כפי שהוא מתבטא בישיבות התיכוניות- עמודים 1-3
2. "האם קיים יהודי דתי ציוני מודרני?"/מיכאל רוזנק-על מודרניות, מסורת יהודית ודת-עמודים 4-7
3. "על הישיבות התיכוניות בועידת בני עקיבא"- על ההקצנה הדתית בישיבות התיכוניות של בני עקיבא-עמודים 8-10
4. "מן המקור"-על הזדקקות של אדם מישראל לרב בשאלות איסור והיתר-עמודים 11-12
5. קטעי מכתבים-עמודים 13-15
6. מהנעשה בתנועה-עמודים 16-18

לקריאה לחצו כאן!

תורה ועבודה 02

 

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 02

ניסן תשמ"ג
1983

תוכן העניינים:
1. "עוז לתמורה בעת פורענות"-על העשייה הציונית בארץ ישראל -עמודים 1-5
2. "זאת תורת "ההסדר"/הרב אהרון ליכטנשטיין-על שירות צבאי ולימוד תורה-עמודים 6-7
3. "פינת ההקצנה הדתית"-על לימוד מקצועות חול ומקצועות קודש- עמודים 7-8
4. "מתי אין חולקין כבוד לרב"-על חובת הציות לרבנים-עמודים 9-10
5."בנות בצה"ל-מה אומרת ההלכה?-על גיוס צבאי לבנות-עמודים 11-13
6. מהנעשה בתנועה-עמודים 13-14

לקריאה לחצו כאן!