כנס החורף השנתי של התנועה, בנושא:

“בין בבל וירושלים” – על ההלכה, בגולה ובישראל

חמישי-שבת, כ”ז-כ”ט שבט תשע”ז, פרשת משפטים, 23-25/2/17

במלון גולדן קראון נצרת

“Babylon and Jerusalem”

The Halacha, In Israel and the Diaspora

Thursday through Saturday 23-25.2.17

A full weekend at the Golden Crown Nazareth with a comprehensive program and many special guest speakers

Lectures will be held in Hebrew

*תודה לפנחס רהט על התמונות

אנו חיים בדור הכפר הגלובלי, וקשרים בין בני אדם מתנהלים ללא תלות במרחק הגיאוגרפי שנמצא בינהם. בכל זאת, אנו עדים לשינויים ולהבדלים אדירים הקיימים בין קהילות יהודיות שונות ברחבי העולם. בכנס זה נבקש לבחון את מקומה של ההלכה בקהילות שבבבל המודרנית היא צפון ארה”ב, ובירושלים, היא ישראל. התהליכים המתרחשים בקהילות שונות אלו לאור רוחות שנושבות מתרבויות שכנות הם מיוחדים ולעתים ממשיכים הבדלים שמוכרים לנו מהמסורת ארוכת השנים שאנו חלק ממנו.

לנוכח הדינמיקה בין ישראל וארה”ב עצמן מתקיימת מערכת יחסים שמזינה ומניבה גם היא פירות ביחס להתהוות כל אחת מהקהילות. יהדות ישראל מושפעת באופן ישיר מיהדות ארה”ב וכן משפיעה עליה באופן בלתי אמצעי באמצעות בני אדם שעוברים ממקום למקום ובאמצעות הרשתות החברתיות השונות.

הכנס מוקדש לעיון בשאלות העולות מהקשרים המיוחדים הללו בין הקהילות היהודיות בישראל, בארה”ב ובעולם. ע”י עיון במקורות יהודיים והלכתיים מגוונים, נבקש לדון באפיקים הרבים ולהעמיק במשמעויותיהן ההלכתיות, הרעיוניות, החברתיות והערכיות.

רשימת המשתתפים/ות

ד"ר חנן מנדל

ד"ר חנן מנדל

יו"ר תנועת נאמני תורה ועבודה, מרצה למשפטים ויישוב סכסוכים, הקריה האקדמית אונו

הרב שלמה ריסקין

הרב שלמה ריסקין

רב העיר אפרת מיום היווסדה, עומד בראש ומייסד מוסדות אור תורה סטון.

רב’ אביטל אנגלברג

רב’ אביטל אנגלברג

מדרשת עין הנצי"ב וחברת הנהלת התנועה

ד"ר אביעזר וייס

ד"ר אביעזר וייס

לשעבר נשיא המכללה האקדמית לחינוך "גבעת וושינגטון" ומנהל בית ספר צייטלין. חוקר וכותב רב תחומי

בקי כספי

בקי כספי

סגנית נשיא הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה (JFNA) ומנכ"לית המשרד הישראלי

שלומית נעים נאור

שלומית נעים נאור

אשת חינוך בסוכנות היהודית ומשוררת, חברת הנהלת תנועת נאמני תורה ועבודה. קרדיט לצילום: הילה שילוני

הרב אביע"ד סנדרס

הרב אביע"ד סנדרס

ראש תוכנית מנהיגות חינוכית בנאמני תורה ועבודה, ר"מ במדרשת לינדנבאום

צביקה קליין

צביקה קליין

כתב לענייני העולם היהודי, מקור ראשון ו-nrg

 ד"ר ג’ני רוזנפלד

ד"ר ג’ני רוזנפלד

מנהיגה רוחנית באפרת קרדיט על הצילום: מאיר קרוטר

הרב אורן דובדבני

הרב אורן דובדבני

רב הישוב שדה אילן ואב"ד לגיור מקסיקו

 נעם אורבך

נעם אורבך

חוקר דת ומדינה בסין, אוני’ בר-אילן, התוכנית ללימודי אסיה

אורחי הכנס מחול:

הרב אשר לופטין

הרב אשר לופטין

נשיא ישיבת "חובבי תורה", ניו יורק
הרב ג’פרי פוקס

הרב ג’פרי פוקס

ראש ישיבת מהר"ת, ניו יורק

במהלך הכנס תוצג תערוכת הצילומים “פסים, כוכבים ומגן דוד”– תרומתה של יהדות ארה”ב ליישוב ולמדינת ישראל

באדיבות תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית באוניברסיטת חיפה

לוח זמנים מתוכנן

יום חמישי, כ”ז שבט, 23.2

14:00קבלת חדרים

קבלת פנים – קפה ועוגה (לובי המלון, קומה 5 מול דלפקי הקבלה)

15:40 –  תפילת מנחה (באולם הכנס: לואי ה-14, קומה 3)

15:50 – פתיחה: ד”ר חנן מנדל

16:00 – הרב שלמה ריסקין: הנהגה נשית – האם אשה יכולה לשמש כמורת הלכה או דיינת?

17:00 – רב שיח: תודעה ישראלית וגלותית והשלכותיה על יחסי הציונות הדתית ויהדות ארה”ב כיום בהשתתפות ד”ר אביעזר וייס, בקי כספי והרב אשר לופטין, מנחה – צביקה קליין

המושב מתקיים בשותפות עם קרן משפחת רודרמן

18:30 – ארוחת ערב (חדר האוכל המרכזי, קומה 3)

19:20 – ערבית (אולם ויליאם, קומה 5)

19:30 – הרב אורן דובדבני:  כשרות קהילתית ומדינית – ההבדלים במבנה ההלכתי של מערך הכשרות בישראל ובתפוצות, עיון בתקדימים הלכתיים

20:45 – שלומית נעים נאור:  ערב תרבות: התחדשות השפה ומעמד העברית ביהדות הגולה ובישראל

יום שישי, כ”ח שבט, 24.2

06:15 – שיעור לפני התפילה: הרב אשר לופטין: ברוך שעשני ישראל – על ישראל והגויים (השיעור יועבר באנגלית)

She’Asani Israel – A Halakhic View .The lecture will be in English

07:00 – שחרית

07:35  – ארוחת בוקר בחדר האוכל המרכזי.

חברי חוג הידידים ומובילי התנועה יתכנסו בטרקלין עסקים שבקומת הלובי, לארוחת בוקר משותפת, שיח ודיון על תוכנית התנועה לשנים 2018-2019.

08:45 – הרב אשר לופטין: התבוללות וקירוב – המצב בארה”ב: עיון הלכתי בתפיסה סלחנית להתבוללות?

09:50 – רב שיח: היחס לתרבויות חיצוניות והתפיסה העצמית של ההלכה כתרבות – מה בין ישראל לגולה?
בהשתתפות הרב ג’פרי פוקס והרב אשר לופטין, מנחה – הרב אביע”ד סנדרס

11:00הפסקה

11:15 – (זמן התארגנות) שמואל שטח: כמה תמונות וסרטונים ממה שעשינו השנה בתנועה.

11:30 – נעם אורבך: יחס ישראל והציונות הדתית לקהילות מתייהדות ברחבי העולם- המקרה של יהדות קאיפנג, סין

12:30 – כיבוד קל (במבואה ליד לואי ה-14, קומה 3)

16:45 – קבלת שבת מוסיקלית (אולם הנרי, בצמוד לאולם לואי ה-14, קומה 3).

17:12 – הדלקת נרות (במבואה לאולם לואי ה-14, קומה 3)

17:28 – תפילת מנחה וקבלת שבת

דבר תורה  ד”ר חנן מנדל

18:30 – סעודת ליל שבת (אולם לואי ה-15, קומה 3)

20:00 – הרבנית ד”ר ג’ני רוזנפלד: בין השופט אשר יהיה בימים ההם”, לזמן הזה בארץ ישראל: עיון בפרשה

21:00 – הרב ג’פרי פוקס: עיון בפמיניזם ההלכתי: הלכות נידה כמקרה בוחן 

22:00 – הפסקה  

22:15- טיש: כור היתוך ורב תרבותיות: מהם המנהגים היחודיים של כל קהילה ואיך זה יוצר, או מקשה על יצירת תודעה יהודית משותפת?

בהנחיית דביר חדד, הרבנית ד”ר ג’ני רוזנפלד והרב אביע”ד סנדרס

שבת, כ”ט שבט, 25.2

7:00 – קפה ועוגה (במבואה ליד אולם לואי ה-14, קומה 3)

7:15 – שיעור לפני התפילה: דביר חדד, יצירתיות הלכתית מבית מדרשם של קהילות עדות המזרח

8:00 – תפילת שחרית ומוסף באולם הנרי (קומה 3, בצמוד לאולם לאולם לואי ה-14).

מניין שיתופי הלכתי, במקביל למניין הרגיל, יתקיים באולם לואי ה-14

10:00 – קידוש, סעודה שנייה חלבית (חדר האוכל המרכזי)

11:15 – הרב אביע”ד סנדרס: מחלוקת רס”ג ובן מאיר כצוהר למחלוקות המנטליות בשיח ההלכתי בישראל ובארה”ב

12:15 רב שיח: פמיניזם יהודי בארץ ובחו”ל – לאן פנינו? בהשתתפות הר’ אביטל אנגלברג, הרבנית ד”ר ג’ני רוזנפלד והרב ג’פרי פוקס, מנחה – ד”ר חנן מנדל

13:15 – תפילת מנחה

13:40 – סעודה שלישית בשרית (אולם לואי ה-15, קומה 3)

מנוחה

15:45 – כיבוד קל

16:20 – הר’ אביטל אנגלברג: הא לן והא להו- על פסיקה ותעוזה בישראל ובבבל

17:20 – עם הפנים לעתיד: רב שיח ודיון עם מובילי התנועה 

בהשתתפות הר’ אביטל אנגלברג, גילה ברקוביץ, יוסי בן הרא”ש, ד”ר חנן מנדל, הרב אביע”ד סנדרס, שמואל שטח

18:25 – ערבית והבדלה (צאת הכוכבים ב18:08)

שבוע טוב!

נא לא לשכוח להחזיר את מפתחות השבת לקבלה.

צאתכם/ן לשלום!

עלות הכנס (שני לילות): 

לזוג: 2,220 ש”ח

לזוג חברי “נאמני תורה ועבודה”:  2,120 ש”ח  (לחידוש חברות לחצו כאן או צרו איתנו קשר בהרשמה).

פירוט מחירים לילדים, בודדים, תינוקות, הישארות במוצ”ש, זוגות צעירים וכו’ – ניתן לקבל במשרד: 02-5611761

* ניתן לבטל את הרישום לשבת חודש מראש. לאחר מכן, תחוייבו בתשלום של 250 ש”ח. ביטול אחרי 14 יום לפני תחילת האירוע, יגרור תשלום מלא עבור השבת.

מידע נוסף לאורחים:

כמידי שנה אנו מתרגשים מחדש לקראת הכנס.

על מנת שכולנו נתכונן היטב מראש, אנא בבקשה, קראו בעיון את ההודעות שלהלן,

נשמח לכל הערה והארה ולכל עצה ותבונה.

1. כמו בכל פעם נחלק לאורחים “דף קשר” פשוט עם מספר טלפון, דוא”ל, ושם הישוב של כל אחד ואחת מן האורחים. הדף נועד למטרת שמירה על קשר בין המעוניינים. במידה ומישהו מכם אינו מעוניין ששמו יופיע ברשימה, נשמח אם בבקשה יאמר לנו באמצעות פנייה למשרד.

2. לוח הזמנים צפוף ועמוס ואנו ממליצים לכם לבא מוקדם, לנוח מעט ואז להיכנס רעננים לכנס. הכניסה לחדרים מתחילה רשמית בשעה 14:00 אך מרביתם יהיו מוכנים לכניסה בשעה 13:30.

עניין נוסף הוא שעת הסיום. אע”פ שהשבת יוצאת בשעה מעט מוקדמת יותר, רב השיח המסכם, תפילת ערבית והבדלה יסתיימו בערך בשעה 18:30. אנו מבקשים מכם לתכנן את עיתותיכם על פי לוח זמנים זה.

3. לרשימת אתרי פעילות קרובים למלון, לחצו כאן.

4. מי אחראי על מה?

פיתוח ובניית התכנים ע”י צוות התנועה בראשות דביר חדד: 052-6080601. עניינים הקשורים לאירוח במלון: ענבר תיירות (ע”י רינת): 052-5353540. ענייני תשלום, משרד נאמני תורה ועבודה (ע”י אידית), 02-5611761. לכל דבר אחר: שמואל שטח- 052-7731906

5. בתפילת שבת בבוקר יתקיים מניין שיתופי הלכתי,לצד המניין הרגיל. למידע הלכתי בנושא לחצו כאן.

לצורך המניין- מי שיכולים לעזור בניהולו, קריאה בתורה וכדומה- נשמח אם יפנו אלינו.

6. ספא- במידה ואתם מעוניינים בטיפולי ספא, אנו ממליצים לכם להרשם מראש (כבר היום) על מנת לאפשר לצוות הספא להתארגן בהתאם.
מס’ הטלפון של הספא הינו:  04-6506007 , תינתן הנחה של 15% לאורחי הקבוצה.

7. נגישות: המלון על מתקניו השונים, נגיש לנכים ולבעלי מוגבלויות. ישנם חדרים המיוחדים לשם כך (יש לתאם איתנו מראש).

8. נא להביא סידורים, חומשים וברכונים.

9. מיזוג אוויר בחדר ההרצאות: מיזוג האוויר פועל באופן קבוע לפי טמפרטורה קבועה. באופן טבעי, פיזור האוויר משתנה ממקום ישיבה אחד למשנהו. אנו ממליצים להביא סוודר נוסף למקרה של קור. לא נוכל לשנות את מערכת הקירור בהתאם לכל אדם באופן אישי.

10. שעוני שבת: אין שעוני שבת ובכל מקרה אנו תמיד ממליצים להשאיר רק אור קבוע בחדר האמבטיה. כמו כן, יש לכוון את טמפ’ המזגן מערב שבת בהתאם להעדפותיכם.

11. דרכי הגעה למלון, כולל תחבורה ציבורית, בקישור זה. יש אוטובוסים עד למלון. ב-WAZE יש להקליד: “גולדן קראון נצרת”.

שימו לב: “גולדן קראון אולד סיטי” הינו מלון אחר!!!

12. בערב שבת (לפני כניסת השבת) תתקיים קבלת שבת מוסיקלית. הנכם מוזמנים להביא איתכם כלי נגינה, להצטרף ולהוביל את השירה. מי שיודע/ת נגן- נשמח אם יעדכן אותנו.

13. בשבת תופעל מערכת הגברת קול שפיתח מכון “צומת”. מיותר לציין שמדובר בפיתוח טכנולוגי שמיועד לתפקד בשבת ללא כל חשש לחילול שבת והמערכת מיועדת לאו דווקא למקרים של דיעבד. מי שסקרן ללמוד במה מדובר, מוזמן להיכנס לאתר של צומת בקישור זה.  רכשנו לעצמנו את המערכת ונשמח להשאילה לאירועי החברים.