אקולוגיה של ספרות / אבידב ליפסקר

מלבד תרומתו להבנת היחסים בין החי והדומם בטבע, המחקר האקולוגי גם פיתח שפה חדשה של הסתכלות על העולם. את השפה הזו מבקש פרופ' אבידב ליפסקר להחיל גם על חקר הספרות. אימוץ המחשבה האקולוגית על כליה השונים אל תוך השיח הספרותי, מאפשרת את הרחבת האופקים של חקר הספרות מעבר למרחב הנסיבתי שבו פועלת ההיסטוריוגרפיה הספרותית המסורתית. פרק מתוך הספר החדש אקולוגיה של ספרות