מלחמות השבת: בין התורה למשפחה / אבינדב אבוקרט (למנויים בלבד)

השבת הופכת לא פעם לזירת מלחמה – היא מחדדת ומדגישה את לבטיו של האדם הדתי המודרני, הנקרע בין הרצון לבלות את השבת עם משפחתו ועם חבריו לבין הרצון להקדיש זמן ללימוד תורה ולתפילה. אל מול הדילמה שבין החברתי לרוחני, יש להציב אלטרנטיבה קהילתית אחראית שלא מכחישה את שני הרצונות הללו, ומעניקה לכל אחד מהם משקל