נישואי תערובת: יהדות ארצות הברית כאתגר תיאולוגי / אבינועם רוזנק

יהדות ארצות הברית מתמודדת עם שיעורים גבוהים של נישואי תערובת, ועם הצורך להגדיר את גבולות הגזרה של הקהילה היהודית. השיח הישראלי מתעלם מסכנת נישואי התערובת, מתוך הנחה שגויה שמדינת ישראל היא ערובה להמשך שימור הזהות היהודית. הפניית העורף לאחד מן האתגרים היהודיים המשמעותיים ביותר כיום, ולשיח האמריקני סביבו, מחמיצה את היכולת ללמוד משהו עמוק על יהדות זמננו

פתוח סגור פתוח/ אבינועם רוזנק

 

 

 

ד"ר אבינועם רוזנק מלמד בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים ומשמש כעמית במכון ון-ליר

 

שתי מערכות שונות של תפילה – תפילה סגורה ותפילה פתוחה – ניצבות כאפשרויות ממשיות בפני האדם המתפלל: הראשונה מסגרתית, מערכתית וסדורה; השנייה מחפשת אחר הניגון, כוונת הלב והדממה ומשחזרת את התפילה בגן-עדן. השאיפה להכיל את שתיהן יוצרת פרדוקס, ומאירה באור אחר את הפער המתסכל בין הפוטנציאל הרב של התפילה לבין המציאות היום-יומית השוממת. מסה

מצוקת איש הרוח וגדרי ההלכה – מ"קדוש הדומייה" ועד ל"תנועת הרוחניות" / ד"ר אבינועם רוזנק

איש ההלכה ואיש הרוח מייצגים שני סוגים שונים
של קיום דתי, שהפער העמוק ביניהם אינו ניתן לטשטוש; כתביו של הרב קוק, למשל, הם
עדות אישית ומאלפת לכך. כצעד ראשון בהתמודדות עם המתח ביניהם יש לבחון בזהירות את
מעלותיהם ואת חסרונותיהם של שני העולמות הללו.