עשו סייג לתורה / ד"ר אביעד הכהן

אומרים הלכה יש בעולם, מה זו הלכה? האומנם השתת איסור על נסיעה משותפת של נשים וגברים זה לצד זה באוטובוס היא "הלכה"? ואם כן, הכיצד זה שיש הרואים בה איסור חמור מדאורייתא, "ייהרג ובל יעבור", ואילו חכמי הלכה, ומן הגדולים שבהם, דוגמת רבי משה פינשטיין ז"ל, אינם רואים בה כל בעיה, ולכל היותר "מידת חסידות" […]

"כאן גרים בכיף" (חוץ ממי שלא) – אליטיזם, הדרה והכלה בציבור הציוני-דתי / אביעד הכהן

יותר ויותר יישובים קהילתיים-תורניים מפעילים ועדות קבלה כדי למנוע ממי שאינו בדיוק כמותם
להתבשם מהאווירה התורנית ביישוב, שמא יקלקל אותה. לאחר שנים של דיבורים על
"התנחלות בלבבות", בחלק מן היישובים מוכנים להתנחל בלבו של השני רק
בתנאי שיתלבש ויסתפר בדיוק כמונו, ידבר כמונו ויתפלל כמונו.