דבר העורך גיליון 83 / אביעד עברון

חינוך מעצב זהות. אף אם אפשר להתווכח על אופן השפעתו של החינוך על עיצוב הזהות של המתחנך, ואף שהדברים ודאי משתנים בין ילד לילד, אין ספק שהחינוך מעצב זהות. הן בהטמעה של תכני החינוך והן כאנטיתזה אליהם – הזהות מתעצבת ביחס לחינוך. אך החינוך איננו מעצב זהות רק ברמה האישית, אלא אף ברמה סוציולוגית רחבה. […]

דבר העורך גיליון 82 / אביעד עברון

בתרבויות רבות בעבר ובהווה, הדיבור על המוות היה ועודנו חלק בלתי נפרד מהחיים. לעומת זאת, לחברה המערבית המודרנית קשה לדבר על מוות. אפשר ששורשי הרתיעה נטועים בחידושה הגדול של התורה ביחסה אל המוות. תרבויות קדומות אחרות התייחסו אל המוות כאל דבר קדוש, והעיסוק במתים היה תפקידם של כוהני אליל. התורה, לעומת זאת, גודרת את המוות […]

דבר העורך גיליון 81 / אביעד עברון

הכוח המשתחרר בתהליך אימוצו של חידוש כסוכן דמוקרטיזציה הוא אחד המנועים האדירים בהיסטוריה האנושית אשר הביא לשינויים דרמטיים בתחומים רבים, הרבה מעבר לתחום הצר של החידוש עצמו. כוח זה אינו נופל בעוצמתו מזה של מנועים היסטוריים אחרים – מלחמות, מהפכות, הגירות, גיבוש ישויות לאומיות ועוד. … תהליכים היסטוריים שבהם מעורבת מסה גדולה של בני אדם […]

מקום ראשון בתחרות הכתיבה: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על-פה / אביעד עברון

 

 

 

אביעד עברון הוא תלמיד ישיבת מעלה גלבוע, הקיבוץ הדתי.

 

המתח עתיק היומין שבין התורה שבכתב לתורה שבעל פה מעניק פתח למחשבה אודות תפקידה של התורה הכתובה למול התורה שבעל פה. כיצד התורה שבעל פה יכולה להכיל כל כך הרבה כתיבה? האם אין בכתיבה האינסופית של התורה שבעל פה טעם לפגם? אביעד עברון בוחן את הגבולות שבין התורה שבכתב לתורה שבעל פה ומתוך כך משרטט קווים לניהול המתח שבין השמרנות להתחדשות בתורה