גיליון ניסן תשנ"ד

גיליון ניסן תשנ"ד

בהוצאת נאמני תורה ועבודה

לקרוא את הגיליון בצורת PDF: חלק 1, חלק 2

רשימת המאמרים:

ההתגלות ומקור הנורמות- אבי שגיא

הכהניזם ופשטו של מקרא- חנה כשר

לנוכח החילון-עמדתו של מחנך-אביעזר וייס

יחסם של חכמים לאלימות הבעל כלפי אשתו- אליעזר בשן

"עגונות ומסורבות גט"-דיווח משבת עיון

התלמוד, המחשב והחוויה האבודה- שמיר אחיטוב

הרהורים על הלכה עכשווית- זאב ספראי

הפרטת הבשר והטרפת השעה- יורם כנר