"רבנות בלי-טעם" — המבנה האנטי-דמוקרטי של חיי בית הכנסת בישראל / אבי קדיש

רבני הערים בישראל לא צריכים לתת דין וחשבון לאף אחד: הם מקבלים את משרתם במינוי לכל החיים, ולרוב מנהלים באופן לא-דמוקרטי את בתי הכנסת ואת הקהילות הנתונים תחת סמכותם. אפשרות לפתרון טמונה באימוץ המודל הקהילתי בארה"ב: הצמחת קהילות וולונטריות המיוסדות על ערכי הדמוקרטיה