על מעמדה של הדת במדינה / אבי שגיא

מדינת ישראל, כמדינה דמוקרטית וליברלית, אינה יכולה להתערב בכינון הזהות של אזרחיה. היא אמורה לספק את התנאים לשגשוג הזהויות של בני אדם החיים בה: יהודים ושאינם יהודים, דתיים בכל גוני הקשת של הדת היהודית וכאלה שאינם דתיים, אבל היא אינה יכולה לסמן את טיב היהדות של היהודים החיים בה. אי אפשר ליטול מהאזרחים את אחריותם לחייהם ולזהותם ולהפקידה בידי המדינה שתקבע מהי זהות יהודית וכיצד יש לממשה

האם עוד בני-עקיבא קיימת / אבי שגיא

השם "בני-עקיבא" הוא שם משותף המציין שתי תנועות נוער שונות לחלוטין: זו של
שנות החמישים והשישים וזו של היום. בעקבות תהליכים שעוברת הציונות הדתית, הולכת
ומתקרבת בני-עקיבא לעולם החרדי, שבו לימוד התורה וסמכות הרבנים תופסים מקום בלעדי