גיור ויהדות ארצות הברית: על הנכונות להעז / אדם מינץ

רב אורתודוקסי אמריקני שעוסק בגיור עומד בפני שלושה אתגרים מרכזיים: האלטרנטיבה של גיור רפורמי, האופציה של היקלטות אל תוך הקהילה היהודית באמצעות נישואין אזרחיים ואימוץ זהות יהודית ללא תורה ומצוות. אל מול האתגרים הללו, יש לדרוש מן המתגיירים רמה מתונה של שמירת מצוות, תוך הבנה שזהו רק צעד ראשון לקראת אימוץ היהדות והמסורת היהודית לכל החיים