השיבה שופטינו כבראשונה / אהרן גרבר

המבקשים להגביל את כוחם של המשפטנים אינם מתנגדים לזכויות אדם או לביקורת שיפוטית, אלא למערכת משפטית שלקחה לידיה סמכויות יתר, והחליפה את נבחרי הציבור באוטוקרטיה בירוקרטית. רק טיפול חירום במערכת האיזונים והבלמים ימנע את הידרדרות שיטת הממשל בישראל אל התהום