בית ספר בונה קהילה בונה בית ספר / אורית לסר

המאבקים בין הפלגים בציונות הדתית הביאו בשנים האחרונות להקמתם של בתי ספר פרטיים ו'תורניים' רבים, במחיר התפלגות הקהילה ונטישת האוכלוסיות המוחלשות בבית הספר הישן. במקרים אחרים, המאבקים מתנהלים בתוך בית הספר, מעל ראשי התלמידים ועל חשבונם, עד שצוותי בתי הספר דורשים מההורים לא להתערב כלל בתהליך החינוכי. אבל אפשר אחרת. אפשר להשאיר את המאבקים מחוץ לכיתה וללמוד יחד תוך שמירה על כמה עקרונות פשוטים. כל הצדדים יצאו נשכרים