כתיבה תורנית בעולם הישיבות הציוני-דתי / אייל רזניקוביץ

מהו מקומה של הכתיבה בעולם בתי המדרש הציוני-דתי? מדוע נסגרו כתבי העת הישיבתיים? האם הישיבות מחנכות לכתיבה, ומדוע בכלל היא חשובה? דיון בשאלות הללו מגלה מסקנות פסימיות, אך יש בו גם תקווה: עידוד הכתיבה בקרב תלמידי הישיבות ואיחוד כוחות בין הישיבות השונות יהפוך את הכתיבה התורנית הישיבתית לדומיננטית ומשפיעה בעולם התורה, ואולי גם בחברה הישראלית