אישה בורחת מבשורה / אילה פורגס-לונדנר

עיני שנינו רואות את שני הפסים על המקל, אבל הידיעה שלא-רק-אני-בתוך-הגוף-שלי מכה רק בי. הדיסוננס קשה לתיאור. עיניו הזורחות מחכות לאישור להתחיל לשמוח, ועיניי הדומעות לא מצליחות לחכות לאישור לפרוץ בבכי. ובלבי תחושה קשה ויחד עם זאת בהירה – אני לא רוצה להיות במצב הזה. על הצד האחר של ההריון   אחרי הלידה, כששאלו אותנו […]