אל מול הקפיטליזם: לקראת יהדות חברתית / אילון שמיר

לנוכח הדומיננטיות של התרבות הקפיטליסטית בחברה הישראלית מתפתחות בשנים האחרונות מגמות שמבקשות לשוב אל הסולידריות החברתית, אל ערכים יהודיים הומניסטיים ואל האחריות על כלל ישראל. הציונות הדתית, שמתעלמת מן הפוטנציאל המסוכן של תרבות הצריכה, עלולה להחמיץ את ההתחדשות הגדולה ביותר בעם היהודי כיום