לאן נעלמו הכהנים?ראשיתה של יהדות חזל / איל רגב

 


לאן נעלמו הכהנים ?
התפתחותן של תפיסות קדושת האל והתקדשות האדם

עוד לפני חורבן המקדש, טוען איל רגב, גלה מוקד היהדות החז"לית מהמקדש. על מחלוקות הפרושים והצדוקים, מקור ההקלות הפרושיות, ותפיסות הקדושה השונות שהניבו את המחלוקות.

איל רגב*