פוסט-אורתודקסיה בכתבי הרב קוק / אלחנן שילה

    ד"ר אלחנן שילה הוא מרצה למחשבת ישראל ולספרות עברית. ספרו יהדות קיומית עתיד לראות אור בקרוב בכתבי הרב קוק טמונים יסודות מהפכניים של תפיסת עולם פוסט-אורתודוקסית, שפורצת את גבולות האורתודוקסיה ומכירה בכך ששינויים בהלכה נוצרים מלמטה, גם ללא גיבוי רבני. האם תשכיל החברה הדתית לאמץ את היסודות הללו מתוך הגותו של הרב קוק […]