חזנות – התורה שעדיין בעל-פה / אלישבע שפרבר

 

התורה שעדיין בעל פה
אלישבע שפרבר

כל נדרי
ואסרי וחרמי
וקונמי וכנויי…
מה שומע הקורא מתוך טקסט זה? האם יש מי שקורא מילים אלה בהקשר המשפטי של התרת נדרים? האם יש מי שיכול לדמיין מילים אלה ללא מנגינתם ואווירת יום הכיפורים הנלווית אליהן?