מי מפחד ממאבק חברתי / אלישיב רייכנר (למנויים בלבד)

האליטה הציונית-דתית, שמתגוררת ביישובים מבוססים במרכז הארץ, לא חווה על בשרה את הקשיים שחווים תושבי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. המצב הכלכלי האיתן של חלק גדול מהציונות הדתית והסביבה הגיאוגרפית של האליטה הסרוגה מקלים על הדתיים-לאומים לאמץ בהתלהבות את הגישה הקפיטליסטית. מי שלא מכיר מקרוב את המחסומים הרבים שעומדים בפני חלק מאנשי השכבות החלשות בחברה, לא מבין מדוע הם אינם יכולים לפתור את הבעיות הכלכליות שלהם ללא עזרת המדינה

ואיפה הגרעינים של נאמני תורה ועבודה? – תגובה למאמרו של ינאי עופרן / אלישיב רייכנר

רוב המשפחות הדתיות שמרכיבות את גרעיני ההתיישבות האידאולוגיים בעיירות ובשכונות הן משפחות של בוגרי ישיבות גבוהות או ישיבות הסדר, וחלקן משתייכות לציבור החרד"לי. במקום לתקוף את חברי הגרעינים הללו יש לשאול מדוע "נאמני תורה ועבודה" אינם נוטלים חלק במפעל הזה