ברכת האורח / אלי ברקת

אורח
שהוזמן לביתו של ר' ינאי העז לקרוא תיגר על המארג המנוון של היחסים בין בעלי בית לאורחים בבית המדרש, והגדיר מחדש את לימוד התורה כך שבמרכזו
ניצבת האחריות החברתית ולא הלמדנות. תפיסה זו שבה ונבנתה במפגשם של יהודי ארצות
האסלאם עם המודרנה והחילון, והורישה לנו מסורת שעשויה לספק לנו כיום דרכים לפירור
הדיכוטומיה המושרשת בין דתיים לחילונים