חוברת "חברה מעורבת לכתחילה" /ד"ר אמנון שפירא

תוכן הענינים של החוברת:

(בפוסט יש קישור לחוברת)

שחר רפאל, פתיחה
אמנון שפירא, תוספת למהדורה הרביעית
12 שאלות ותשובות בעניין חברה מעורבת ובני עקיבא

הסכמתו של הרב שלמה גורן
הסכמתו של הרב צפניה דרורי
תשובתו של אמנון שפירא לרב שלמה אבינר

נספחים א'
ראשוני התנועה מפי ראשונים
בני ברמה על שיטת הרב סולובייצ'יק
מוטי ברייאר על ההפרדה ב"עזרא"
הרב מ. לויטס בן דתי נפגש עם בת דתית
הרב פרופ' אליעזר ברקוביץ, חברה מעורבת כאידיאל חינוכי
הרב א. אילינסון, חברה מעורבת בימינו בתור "לכתחילה"
הרב דניאל שילה תשובות בזכות החברה המעורבת
מרים שילה, הסכנות שבהקמת תנועת בנ"ע נפרדת
החלטות ההנא"ר בעניין סניפים מעורבים

נספחים ב'
בלהה אדמנית, חינוך הבן והבת
הרב משה מונק , חינוך יחד היום (תשכ"ד)
משנתו של הרב שרלו בנושא חברה מעורבת
תשובת הרב שרלו בענין ישיבה מעורבת בחתונות

ליקוט מקורות נגד חברה מעורבת