קפיטליזם שאינו כתוב בתורה / אריאל סרי- לוי

הניסיון לאתר במקרא יסודות קפיטליסטיים הוא החמצה תרבותית ודתית: נצחיותו של המקרא אמורה למנוע רדוקציה שלו לכדי תפיסה קונקרטית ובעלת תוקף מוגבל. אם המקרא נושא את דבר אלוהים, אין סיבה להניח שדבר אלוהים זהה בדיוק לדבר ההוגה הקרוב לזמננו וללבנו בשנים האחרונות מתוודעים קוראי העברית לשיח המבקש לזהות את המורשת היהודית בכלל, והמקראית בפרט, עם […]

לזכרו – הרב שג"ר ז"ל / אריאל סרי-לוי

עבורי, הרבשג"ר תמיד נשאר חידה. דווקא לאחר מותו התחלתי לקבלרמזים, קצות חוטים, לאחוז, להתקשר; עדיין רב הסתום על הנגלה. מעולם לא הצלחתילקשור איתו שיחה של ממש. רק דרישת שלום, שאלה קטנה, עצה, קטעי דברים. בתחילהפירשתי את הסגירות כאפאתיות; זמן מה נדרש כדי להבין היכן מתחבאת אותה הארת פניםמפורסמת.