האתגר: ניסוח ליבה משותפת / במבי שלג

הניסיון להפריד בין דת ומדינה ולהותיר את הזהות היהודית כעניין שמוסדר באופן טכני על ידי המדינה, מבלי לגעת בסוגיות הליבה הקורעות אותנו לגזרים, לא ישחרר אותנו מהצורך להגיע להסכמות עמוקות באשר לתוכן של הזהות היהודית המשותפת. המשימה שניצבת בפנינו היא ליצור תוכן זהותי משותף שרוב העם יסכים לו. לשם כך נדרשים מעשים תרבותיים, הגותיים וחברתיים גדולים