תגובות שונות שפורסמו ביחס לגיליון דעות 97

תגובה לגיליון מסורתיים מאת: ד"ר חגי משגב, לתגובה כפי שהתפרסמה בפייסבוק לחצו כאן חוברת שלמה הקדישו "נאמני תורה ועבודה" ו"תור הזהב" לתופעת המסורתיות. כמה מאמרים, שכולם מתנבאים בסגנון אחד (למעט אולי המאמר של הרב חיים נבון, שמושך כמו במאמרים רבים אחרים שלו לכיוון ההגות השמרנית-רפובליקנית): המסורתיות היא השבט החמישי (רפרנס לנאום ארבעת השבטים של ריבלין), […]