החברה החרדית: משברים ואתגרים / בצלאל כהן

החברה החרדית: משברים ואתגרים בשישים ושבע שנים הפכה הקהילה החרדית מחברה על סף היעלמות לכוח משמעותי בחברה הישראלית. הרב בצלאל כהן סוקר את המשברים והאתגרים של החברה החרדית כיום, ואת ניצני השינויים שכבר נראים בשטח. אך שינוי העומק מותנה ביכולתה של החברה הישראלית לא לאיים על הזהות החרדית הפרטיקולרית, ולזנוח את תפיסת כור ההיתוך   […]