חלל פנוי / ברית יעקבי

  "אנו שמקדשים את הפלואידיות, את הביניים, מצליחים לחיות בעולמנו נטול הקדושה ולא לפחד מעיסוק בקודש בעצמו, לא במרחבי היהדות כאשר היא מדברת שיח חברתי בלבד, אלא בהליכה אל קודש הקודשים, אל בית התפילה, במטרה לנהל איתו מערכת יחסים מעודכנת ורלוונטית." מה מוביל אישה תל אביבית להקדיש חלקים נכבדים מחייה לבתי הכנסת, לפרוץ אליהם, לכתוב […]