רגע לפי הקריסה / בתיה כהנא-דרור (למנויים בלבד)

הנישואין והגירושין הם מקרה מבחן לבחינת קריסת היחסים בין דת ומדינה בישראל. חוסר האמון שמביעים ישראלים רבים בממסד הדתי ומעמדן הבעייתי של נשים בבתי הדין קוראים ליצירת מודלים חדשים למיסוד הנישואין והגירושין, וזאת רגע לפני שהקונפליקט מגיע לנקודת רתיחה. יש ליצור הסדר שיאפשר חופש דת ויתיר התערבות מינימלית של המדינה, אך יביא לידי ביטוי את הממד הטקסי של הנישואין, על פי בחירתם של בני הזוג

כיפופי ידיים או שיח של זהויות – בעקבות קבלת התיקון לחוק יחסי ממון / עו"ד בתיה כהנא דרור

לאחרונה התקבל בכנסת התיקון לחוק יחסי ממון, ומלבד חשיבותו
עבור נשים רבות, מאפשר תהליך קבלתו בחינה של המצב הנוכחי בתחום יחסי דת ומדינה.
למרבה הצער, יחסים אלה מושתתים כיום על מאבקי כוח ומאופיינים בהתנהלות פוליטית
שטחית. עלינו לפעול לכינונו של שיח מסוג אחר, שעיקרו מפגש אמיתי בין עמדות
מנוגדות. תנאי מקדים לכך הוא יצירת בתי דין מסוג חדש.