גיליון ניסן תשנ"ו

גיליון ניסן תשנ"ו.

בהוצאת נאמני תורה ועבודה.

לצורת PDF: ללחוץ כאן.

רשימת המאמרים:

הרהורים על שבחה של מעט ספקנות בחינוך הדתי-גילי זיוון

הלכה פוליטיקה וחידוש התורה-נעם זהר

דמותו האחרת-יוחנן בן יעקב

יהדות על לוע הר געש- מאיר רוט

מכתב לחברי התנועה

הלכה, מוסר, אחריות וציונות דתית- אבי שגיא