"המדינה שלנו, ככל מדינה בת זמננו, חילונית היא" / גילי זיוון

"המדינה שלנו, ככל מדינה בת זמננו, חילונית היא" (אליעזר גולדמן)

גילי זיוון

ישעיהו ליבוביץ, אליעזר גולדמן ודוד הרטמן שותפים למגמה המבקשת להפריד את הדת מהמדינה ומתנערת ממתן פירוש מטאפיזי להיסטוריה; כמו כן הם מדגישים את חילוניותה של המדינה תוך עמידה על האתגר הדתי הטמון בכך