עונג שבת: טעימה מגן עדן / דב ברקוביץ (למנויים בלבד)

עונג שבת מחזיר את האדם למצב של חווה ואדם בגן עדן ולאכילה מעץ החיים, ומבטל את חטא אכילת פרי עץ הדעת טוב ורע. קשר האדם עם אלוהים מתממש מתוך ברכת שפע החיים בעולם, וההתענגות עצמה הופכת צינור להתקשרות עם בורא העולם