תרבות יוון ושאלת האסתטיקה – על הנתק המודרניסטי שבין האמנות לדת / דוד שפרבר

הדרשנות הנפוצה קושרת לא פעם בין חג החנוכה, העימות עם  תרבות יוון ושאלת האסתטיקה והיהדות. התרבות הקלאסית  שיצרה את נכסי היסוד של העולם המערבי מנוגדת בד"כ לעולם היהדות, הנתפס בבסיסו  ככזה שאינו מתיימר לאסתטיקה. אך – מטעימים הדרשנים – אין הדבר אימננטי והכרחי.  על פי חז"ל "יפיפיותו של יפת" (יוון)  ראוי שתשכון "באהלי שם" (תלמוד בבלי, מגילה ט' ע"ב) כאשר התוכן נשאר […]

"רואים את הקולות" / מוזיקה, קול ודימוי באמנות הווידאו היהודית העכשווית / דוד שפרבר

באמנות היהודית המקומית אפשר לזהות מגמה מעניינת של עירוב בין דימויים חזותיים ובין מוזיקה מעולם השירה והפיוט המסורתי. שילוב קול ומוזיקה ביצירת האמנות העכשווית חיוני להיותה שיח דתי קריאטיבי, שכן ביסוד הפולחן היהודי העכשווי עומדים מלל הפה, שיח השפתיים, הניגון והשירה

בת המלך עירומה – האמנות היהודית ויחסה לגוף / דוד שפרבר

האמנות היהודית בת זמננו ממעטת לעסוק בגוף ובעירומו; השיח היהודי-הדתי מסרב לאמץ את התפיסה המערבית שבה הגוף והעירום הם לב לבה של האמנות. עם זאת, שינוי משמעותי בתחום זה התרחש במקביל להתקבלותו של השיח הפמיניסטי. מבחינה זו, המהפכה הפמיניסטית והיחס אל הגוף באמנות היהודית קשורים זה לזה באופן הדוק

אמנות: ישיבה ויצירה — תרבות בית המדרש והאמנות העכשווית / דוד שפרבר

עולם לימוד התורה המסורתי מתאפיין בשיח פתוח, ואפילו פלורליסטי במידה
מסוימת, שמהותו סיעור מוחות ושיתוף לימודי מתמשך. הלימוד מתקיים
ב"חברותות" ומתאפיין ברעש, חיוניות ותקשורתיות ובעיקר ביחס אינטראקטיבי
של שיתוף ידע הדדי ומפרה. הבסיס לדיון הישיבתי הוא טקסט קאנוני הנתון לביקורת
(בגבולות מסוימים), לדיון ולשיח פרשני. מהות הלימוד היא, בין השאר, פירוק הטקסט
לגורמיו והרכבתו מחדש בדרכים מגוונות. לעומת עולם זה, שיח האמנות המרכזי כונן את
עצמו על בסיס "הקובייה הלבנה" – המוזיאון. מוסד זה עוצב כמקדש חילוני
הייררכי, הנשען על אוטוריטות סמכותיות. חוויית הצפייה השקטה, הסגירות של מתחם
התצוגה, הניכור והמרחק בין הצופה ובין המוצגים – כל אלה מבליטים את הניגוד בין
החוויה של צרכן האמנות ובין אופיו של לימוד התורה המסורתי.

מדור אמנות: "שרטוט הגנוז בעומק הנפש" – על מגבלות היצירה במכללות לאמנות / דוד שפרבר

גם אחרי שנות דור של פריחה במכללות הדתיות לאמנות המתח שבין הוויה דתית לאמנות ממשיך להצר את גבולות היצירה. על ניסיונות ההתמודדות מעיב גם המתח המסורתי בין רבנים לאמנים, שמוסיף, גם כיום, להתוות את הפסיקה העכשווית. אמנות בתוך החומות.