תגובה: עקרות דתית ופסיקה הולמת – תגובה לתגובה / דניאל רוזנק

תגובה
לתגובתו של הרב דוד ביגמן "עקרות דתית ופסיקה הולמת" (דעות
33, אלול תשס"ז) על מאמרו של ד"ר דניאל רוזנק "ההלכה והלכות
נידה – מצוי ורצוי" (דעות 32, סיוון תשס"ז), שבו גלל את
הצעתו המפורטת לחשיבה מפורטת על 'חומרת רבי זירא', העוסקת בדיני טהרת המשפחה.

ההלכה והלכות נידה / דניאל רוזנק

   לקריאת המאמר כפי שהופיע בדעות לחצו כאן לשרשור התגובות המלא בעקבות המאמר בנושא "הלכה והלכות נידה" לחצו כאן  עיון בתשובות הלכתיות ובהשלכותיהן הרפואיות – מייסוריו של גינקולוג דתי בערב פרשת "לך~לך" תשס"ז התפרסם בעיתון "הצופה" מאמר של רבקה שמעון ושלי,[1] הדן בצורך בחשיבה מחודשת בכל הנוגע לחומרת רבי זירא, העוסקת בדיני טהרת המשפחה, לאור […]