נייר עמדה בנושא המחקרים על הפרדה מגדרית בבתי ספר – סקירה

מחברות: ד"ר שגית שילה-לוין, החוג המשולב והמחלקה לניהול, אוניברסיטת בר אילן ד"ר דפנה עציון, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן. הפולמוס סביב סוגיית החינוך הנפרד-מעורב חוצה יבשות, מגזרים, מגדרים, ומעורבים בו טיעונים פדגוגיים, פסיכולוגיים, סוציולוגיים, אך נראה כי בראש ובראשונה, שיקולים פוליטיים שמטרתם להטות את עמדתם של העוסקים בעניין, מחנכים, מנהלים, הורים ומקבלי ההחלטות, לכיוון […]