המחיר הדתי של הישיבתיות / דרור בונדי (למנויים בלבד)

המחיר הדתי של הישיבתיות

כנגד התפיסה הלמדנית מבית מדרשו של הרב סולוביצ'יק, שהשפיעה על עולם הישיבות הדתי-לאומי, ניצבת התפיסה הלמדנית של אברהם יהושע השל, שכמהה לקשר בין ההלכה לבין בעל ההלכה ובין התורה לבין אלוהים. האתגר הוא לפגוש את נוכחותו של אלוהים במילות התורה ולנסות להבין כיצד התורה משקפת את מבטו הייחודי על האדם. ממילא, הדרך לכך אינה הפשטה אנליטית של תודעה אפריורית, אלא קשב דיאלוגי ומעורבות דינמית

אלטרנטיבה רוחנית ל"זהות" – שאלת הזהות המגזרית ואברהם יהושע השל / דרור בונדי

הפילוג הפנימי בציונות הדתית הוא תוצר מאוחר של ניסיונה המועד לכישלון להגדיר לעצמה זהות מגזרית נפרדת. הגותו של אברהם יהושע השל, המציעה אלטרנטיבה רוחנית לעצם המונח "זהות", ובמקומו מבקשת לכונן דיאלוג חי עם האל, עשויה לעורר את הציונות הדתית לדרך חדשה