הגרעינים התורניים והתנועה האסלאמית / ד"ר נסיה שמר

מאז אירועי מאי 2021, ובהמשך עם כניסת מפלגת רע"מ ומפלגת ימינה לקואליציה,  יותר מאי פעם צפים שאלות, דיונים וויכוחים סביב הציונות הדתית והגרעינים התורניים מצד אחד, ומפלגת רע"מ והתנועה האסלאמית בכלל, מן הצד שני. חיזוק והרחבת ההשפעה של שתי תופעות מקבילות אלו, במיוחד בערים המעורבות כיום, מעלה חשש אמיתי לאפשרות של התנגשות חזיתית, אך יכול […]