עליה מצרפת בשנות האלפיים – מורכבות רגשית / ד"ר סילבי וייל וד"ר גבריאל וייל

מאפייני העלייה מצרפת בעשרים השנים האחרונות הם מאפיינים שונים מאלו שהכרנו בעליות הקודמות, כאשר הן בצרפת והן בישראל חלו שינויים משמעותיים שהשפיעו על המוטיבציה והמניעים השונים לעליה, ובאופן ישיר  גם על קשיי העליה והקליטה של העולים.   "עליה לארץ ישראל" הוא מונח מרכזי בהוויה היהודית המציין הגעת יהודים אל ארץ ישראל על מנת לגור בה. […]