צניעות, הלכה ופמיניזם: מבוא להלכות צניעות / הרב דוד סתיו והרב אברהם סתיו

"בתחום הצניעות, עברה ההלכה בדורות האחרונים שינוי מקביעת עקרונות כלליים לתיאור גדרים מפורטים ומדוקדקים, וזאת בשל תהליכים תרבותיים שערערו את מסורת הלבוש בקהילות היהודיות. הגדרים ההלכתיים אינם אלא מסגרת בסיסית שעל גבה יש לבנות את הצניעות כתכונה אישיותית שמתוכה נגזרת התנהלות כללית". פרק המבוא מתוך ספר חדש שבוחן את התפיסה של צניעות בהלכה ואת השינויים והפערים בין הצניעות בחברה לבין הצניעות שההלכה שואפת לעצב

להתמודד עם האבדן / אברהם סתיו

אל מול הסיטואציה של אבדן היריון ניצבים הורים כואבים, אבלים על החלום שנגדע. כאשר מאפשרים להורים, והם מאפשרים לעצמם, להתמודד עם אבדן היריון באופן שלבם מורה להם, הם יוכלו לצאת מתוכו כשהם שלמים עם עצמם, עם משפחתם ועם האל

הרב אברהם סתיו לומד ומלמד בישיבת הר עציון. מחבר הספר כחלום יעוף – התמודדות עם אבדן היריון